MTHS,MTHS Hizmet sağlayıcı, MTHS hizmeti, MTHS Sağlayıcı
 

MTHS KullanımıMTHS, MTHS Hizmeti nasıl kullanılmalıdır ?

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri için bir zorunluluk olanMTHSkullanımı yönetmeliklerde bulunan tanımıyla aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır.

MTHS Hizmetisadece MTHS Faaliyet iznine sahipMTHS SağlayıcılardanAlınmalıdır.
MTHS Hizmeti,web sitesiana sayfasında "Bilgi Toplumu Hizmetleri" başlığında bir bağlantı oluşturularak web sitesine entegre edilmelidir.
MTHS Sistemi sadece şirketin imza yetkililerinin e-imza sı ile kullanılacak bir yazılımdır.
MTHS Sistemiüzerinde sürekli ve süreli yayınlanacak bilgi ve dökümanlar vardır. Süreli yayınlanacak dökümanların zamanınnda MTHS Sistemi üzerine yüklenmesi gerekmektedir.
MTHS Hizmetikullanımı süresinceMTHSHizmetinin tüm yönetmeliklerde oluşabilecek güncellemeleri kapsayacak şekilde kullanıma devam edilmesi gerekir.

MTHS kullanımı sırasında e-imza kullanımı zorunludur. E-imza şirketi yasal olarak imzaya yetkili kişilerin olmalıdır. MTHS kullanımı sırasında e-imza kullanımı sisteme yüklenecek tüm bilgileri sadece şirket yetkililerinin yükleyebilmesi sağlanmaktadır. MTHS sistemine yüklenen verilerin silinmesi ve değiştirilmesi mümkün değildir. yanlış yüklenen bilgilerin silinememesi nedeniyle yanlış yüklenen bilgi yada belge yerine yenisinin yüklenmesi yüklenen yanlış belgenin yerini alması sağlanmalıdır.
Yukarıda MTHS hizmetine ilişkin temel kullanım koşulları belirtilmektedir. Bunların dışındaMTHSKullanımına ilişkin tüm sorularınızın yanıtlarını0 216 355 75 37nolu MTHS telefonumuzdan alabilirsiniz. MTHS Hizmetiweb tasarımıana sayfasında "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı ile bulundurulmalıdır.


MTHS Hizmetimizi kullanan Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri yorumları
MTHS Hizmeti kullanıcı yorumları
75
Date published: 06/08/2016
75/75stars

google ara

google görsel ara

google haber ara

google translate

google blog ara

linki