MTHS | MTHS Hizmeti | MTHS Sağlayıcı | - MTHS Sağlayıcı SSS - 22.4.2021 05:04:15
 
MTHS Sağlayıcı SSS

MTHS Nedir ?MTHS, yeni ticaret kanunu kapsamında sadece bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri için zorunlu kılınmış bir hizmettir. MTHS Hizmeti kapsamında şirketler, web sitesi ana sayfasında "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında bir bağlantı oluşturmalı ve bu bağlantı içeriğinde birleşme, bölünme, genel kurul gibi bir takım kararlara ait dökümanları yayınlamalıdırlar.

MTHS kapsamında yayınlacak içerikler ilk etapta 2 başlık altında toplanabilir, birinci kısım MTHS Hizmeti içeriğinde sürekli yayınlanaca içeriktir. İkinci bölüm ise web sitesi içeriğinde süreli yayınlanacak belge ve dökümanlardır. Bu konuda hangi belgelerin ne kadar süre ile yayınlanması gerektiği kapsamlı olarak açıklanmaktadır. MTHS Sağlayıcı web sitemizde de yayınlanan yönetmeliklerden bu konuda daha kapsamlı bilgi alınabilir.

MTHS Sağlayıcı,MTHS hizmetikonusunda en çok sorulan sorular ve yanıtları aşağıdaki gibidir.

1 -  Kanun Kapsamında web Sitesi içeriği nasıl olmalıdır ?


Yeni TTK Madde 1524 ‘te bu konuda yapılan açıklama


2 -  MTHS Kapsamında internet Sitesinde yayınlanması gereken içerik nedir ?


Yeni Ticaret Kanunu hazırlanacak web sitesinde yayınlanması gereken içerik  konusunda:


3 -Yeni TTK Kanunu Kapsamında Şirketlerin yükümlülükleri nelerdir?


Yeni Ticaret Kanunu Kapsamında şirketlerin yükümlülükleri;


4 - MTHS ( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) ve yükümlülükleri nelerdir ?


MTHS ( merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) tanımı ve sorumlulukları yeni ticaret kanununda ilgili maddelerle tanımlanmıştır.


5 - Denetime tabi sermaye şirketleri kimlerdir ?


  • Aktif toplamı ellimilyon ve üzeri Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üzeri Türk Lirası
  • Çalışan sayısı ikiyüz ve üzeri
  • yukarıda bulunan kriterlerden herhangi 2 tanesini karşılayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.